in

ड्रीम डिक्शनरी B: B – 16 ने सुरू होणार्‍या प्रतीकांचे स्वप्नातील स्पष्टीकरण

B शब्दांचे स्वप्न विश्लेषण – पृष्ठ 14: ब्रायर्स टू ब्रोथेल

B शब्दांचा ड्रीम डिक्शनरी - पृष्ठ 16

स्वप्नांचा अर्थ: B ने सुरू होणारे शब्द

अनुक्रमणिका

ब पृष्‍ठ १ | ब पृष्‍ठ १ | ब पृष्‍ठ १ 

ब पृष्‍ठ १ | ब पृष्‍ठ १ | ब पृष्‍ठ १ 

ब पृष्‍ठ १ | ब पृष्‍ठ १ | ब पृष्‍ठ १ 

ब पृष्‍ठ १ | ब पृष्‍ठ १ | ब पृष्‍ठ १ 

ब पृष्‍ठ १ | ब पृष्‍ठ १ | ब पृष्‍ठ १ 

ब पृष्‍ठ १ | ब पृष्‍ठ १

ब्रायर्स

ब्रिअरमध्ये अडकल्याचे स्वप्न पाहणे सूचित करते की तुमच्या सभोवतालची कोणीतरी तुमच्या मार्गात येण्याचा प्रयत्न करीत आहे यशाचा मार्ग. जे लोक तुमची घसरण करू इच्छितात त्यांच्याकडे लक्ष ठेवणे चांगले.

जर तुम्ही ब्रीअर्समधून सहज बाहेर पडलात, तर हे दर्शवते की तुमच्या आजूबाजूचे लोक तुमच्या ध्येयांसाठी तुम्हाला मदत करण्यास तयार आहेत. जमल्यास या लोकांना तुमच्या आयुष्यात आणा.

लाच

लाच दिली जात आहे

स्वप्नात लाच घेणे हे दर्शविते की तुमच्या जीवनावर तुमचा गड नाही. तुम्ही स्वतःसाठी जास्त विचार करण्याऐवजी इतरांना त्यांचा प्रभाव तुमच्यावर ठेवू देत आहात. याचा सामना करण्याचा एक मार्ग म्हणजे स्वतःसाठी विचार करणे.

एखाद्याला लाच देणे

एखाद्याला लाच देण्याचे स्वप्न पाहणे हे दर्शविते की लोकांसाठी तुमच्या अपेक्षा अवास्तव जास्त असू शकतात. हे देखील दर्शवू शकते की आपण इतरांपेक्षा श्रेष्ठ आहात असे आपल्याला वाटते. हे स्वप्न असेही सूचित करते की इतर लोक तुम्हाला बॉसी किंवा असभ्य समजतील.

जाहिरात
जाहिरात

विट

स्वप्नातील एक वीट काही अपूर्ण व्यवसायाचे प्रतिनिधित्व करते जे तुमच्या जागृत जीवनात आहे. व्यवसायात किंवा नातेसंबंधात ही समस्या असू शकते. जर तुम्ही विचार न करता समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला तर गोष्टी आणखी वाईट होतील. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आपला वेळ घ्या.

वधू

स्वप्नात वधू पाहणे हे स्वप्न पाहणार्‍याच्या लग्नाबद्दलच्या भावना किंवा स्वतःशी लग्न करू इच्छित असल्याचे दर्शवते. हे मुले होण्याच्या भावनांसह देखील होऊ शकते.

आपण वधू असल्यास

हे स्वप्न लग्न, तुमचे सध्याचे लग्न किंवा तुमच्या मुलाच्या लग्नाबद्दलच्या तुमच्या आशा आणि भीतीचे प्रतिनिधित्व करू शकते. स्वप्नातील तुमच्या भावना आशा किंवा भीतीचा अर्थ ठरवतील.

जर तुम्ही वधू बनून आनंदी असाल, तर हे स्वप्न असे भाकीत करते की तुम्ही वारसा मिळवाल, मग लग्नाने किंवा इतर कोणाच्या मृत्यूने. जर तुम्ही स्वप्नात तुमच्या वैवाहिक जीवनात नाखूष असाल, तर हे दर्शविते की तुम्ही ज्या गोष्टींची अपेक्षा करत आहात त्या पूर्ण झाल्यावर निराशा होतील. तुमचे जागृत जीवन.

वधू पाहणारा माणूस

जर तुम्ही असा पुरुष असाल जो लग्न करत नसेल पण तरीही वधू पाहत असेल, तर हे सर्वसाधारणपणे नातेसंबंधांबद्दलच्या तुमच्या भावना दर्शवते. स्वप्नाचा मूड त्याचा अर्थ अधिक सांगेल. स्वप्नात दाखवलेल्या तुमच्या भावना आणि कृती देखील या स्वप्नात अधिक प्रतीकात्मक मूल्य जोडू शकतात.

वधूचे चुंबन घेणे

स्वप्नात वधूचे चुंबन घेणे हे एक चांगले चिन्ह आहे. हे भविष्य तुमच्या मार्गावर येईल असा अंदाज आहे. हे आनंददायी मैत्री दर्शवते आणि नजीकच्या भविष्यात चांगले आरोग्य देखील असेल.

वधू आपल्या पतीबद्दल उदासीन

जर स्वप्नातील वधू तिच्या शेजारी असलेल्या पुरुषाशी लग्न केल्याबद्दल आनंदी दिसत नसेल, तर हे असे भाकीत करते की तुमच्या आयुष्यात काहीतरी अस्वस्थ होईल. हे वाईट मूड आणेल, परंतु वाईट भाग्य आवश्यक नाही.

कुरूप वधू

जर तुमच्या स्वप्नातील वधू कुरूप आणि थकल्यासारखी दिसत असेल, तर हे स्वप्न दाखवते की तुम्ही यशस्वी व्हाल किंवा तुमचे मित्र मिळतील, परंतु तुम्हाला वाटले होते तितके परिणाम तुम्हाला मिळणार नाहीत.

पहा वर or लग्न* अतिरिक्त स्वप्न प्रतीकवादासाठी.

वर

तुमच्या स्वप्नात वधू पाहणे तुमच्या लग्नाबद्दलच्या भावना दर्शवू शकते. जर तुम्ही विवाहित नसाल, तर हे स्वप्न तुम्हाला काय व्हायचे आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करत असेल, मग ते अवचेतन किंवा जाणीव पातळीवर असो.

पुरुषांच्या स्वप्नात

हे स्वप्न तुमचे प्रतिनिधित्व करते लग्नाबद्दल भावना आणि त्याचा तुमच्या जीवनावर कसा परिणाम होईल. चिंता किंवा आशेच्या भावना असामान्य नाहीत. तुमचे आता असलेले जीवन विवाहित पुरुषाच्या जीवनात कसे विलीन करायचे हे शोधण्याच्या विचार प्रक्रियेचे हे प्रतिनिधित्व करते.

स्त्रीच्या स्वप्नात

ही स्वप्न संज्ञा स्त्रीच्या स्वप्नात लग्न करण्याबद्दलच्या विचार आणि भावनांशी देखील संबंधित आहे. तुमचे सध्याचे अविवाहित जीवन वैवाहिक जीवनात विलीन करण्याच्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करण्याऐवजी, तुम्ही लग्न केल्यास तुमच्या भावना कशा बदलतील हे दर्शवते.

पहा वधू आणि लग्न* पुढील प्रतीकात्मक स्वप्नांच्या अर्थांसाठी.

नववधू

वधू बनण्याचे किंवा तिला पाहण्याचे स्वप्न पाहणे हे लग्न किंवा मुले जन्माला घालण्याच्या इच्छेबद्दलच्या तुमच्या भावना दर्शवते. हे तुमच्या भीतीचे प्रतिनिधित्व करू शकते किंवा शक्यतो कधीही लग्न न करणे किंवा स्थिर नातेसंबंधात नसणे. स्वप्नाचा मूड अर्थ प्रभावित करेल.

पहा वधू, वर, आणि लग्न* पुढील स्वप्न प्रतीकवादासाठी.

ब्रिज

पूल आपल्या जीवनातील बदल किंवा आपल्या जीवनातील इतर टप्प्यांशी जोडलेले बदल दर्शवतात. पूल सहसा पाण्यावरून जात असल्याने, ते स्वतःच्या भावनिक पैलूंचा दुवा दर्शवू शकतात. हे दर्शवू शकते की स्वप्न पाहणारा त्यांच्या आयुष्याच्या एका भागातून दुसर्‍या नवीन टप्प्यात जात आहे. हे मित्र आणि कुटुंबातील सदस्यांमधील कनेक्शन देखील दर्शवू शकते.

पूल हे ध्येय किंवा कर्तव्यांचे प्रतीक म्हणूनही पाहिले जाऊ शकते. या अशा गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला यशस्वी होण्यासाठी हव्या आहेत किंवा करणे आवश्यक आहे. हे असे दर्शविते की आम्हाला पुढील स्तरावर संक्रमण करण्यासाठी या कनेक्शनची आवश्यकता आहे.

एक पूल बांधणे

तुमच्या स्वप्नांमध्ये पूल बांधणे हे दर्शविते की तुम्ही तुमच्या जागृत जीवनात यशाचे दुवे तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहात किंवा हे लक्षण आहे की तुम्हाला यशस्वी व्हायचे असेल तर तुम्हाला या कनेक्शनवर काम करणे आवश्यक आहे.

पडलेला पूल

जर तुम्ही तुमच्या स्वप्नात पडलेला किंवा अन्यथा तुटलेला पूल पाहत असाल, तर हे हरवलेल्या संधींचे किंवा नियोक्ते, मित्र किंवा कुटुंबातील सदस्यांशी तुटलेले कनेक्शन दर्शवते. हे स्वप्न ए हरवलेल्या गोष्टींची आठवण किंवा एक चेतावणी की तुम्ही हे कनेक्शन गमावाल जर तुम्ही कृती किंवा विचार करत राहिल्यास तुम्ही स्वप्न पाहिले होते.

तुटलेले पूल तुटलेल्या कनेक्‍शन आणि इतर लोकांशी जोडलेल्या नुकसानीची भावना देखील दर्शवू शकतात. तुम्ही तुमचे मार्ग बदलले नाहीत तर काही काळातच नुकसान तुमच्या आयुष्यात प्रवेश करेल असा अंदाज देखील असू शकतो.

लगाम

आपल्या स्वप्नात लगाम वापरणे हे असे भाकीत करते की आपण अशा परिस्थितीला सामोरे जाल ज्यामुळे आपल्याला खूप ताण येईल, परंतु अशा उत्कृष्ट परिणामांसह बाहेर पडाल की शेवटी संघर्षाचे मूल्य असेल.

जर तुम्ही तुमच्या स्वप्नात आंधळा लगाम वापरत असाल तर हे सूचित करते की तुमच्या आजूबाजूला कोणीतरी तुमच्याकडून चुकीचा प्रयत्न करत आहे. या लोकांपासून सावध राहा आणि ज्यांच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवू शकता याची तुम्हाला खात्री नाही अशा कोणावरही विश्वास ठेवू नका.

पहा अश्व* पुढील स्वप्न प्रतीकवादासाठी.

ब्रीफकेस

ब्रीफकेस वापरणे हे तुमचे प्रतीक आहे आयोजित करणे आवश्यक आहे किंवा पुढे जे काही होईल त्यासाठी तयार. हे देखील दर्शवू शकते की आपण आपल्या कामाच्या कामगिरीबद्दल किंवा आपल्या ओबसाठी प्रवास करण्याबद्दल काळजीत आहात. खराब आर्थिक भीती देखील या स्वप्नावर परिणाम करू शकते.

तेजस्वी

उज्ज्वल स्वप्ने बहुतेकदा भविष्यसूचक असतात, परंतु याचा अर्थ असा नाही की तुमचे स्वप्न आहे किंवा नाही. उज्ज्वल स्वप्नांचा सहसा काही धार्मिक अर्थ असतो, परंतु जर तुम्ही धार्मिक नसाल तर असे होत नाही. अनेक स्वप्नांच्या शब्दांप्रमाणे, वैयक्तिक स्वप्न पाहणाऱ्याचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा या शब्दाचा अर्थ काय आहे यावर परिणाम करेल.  

हे स्वप्न तुम्हाला तुमच्या सभोवतालचे जग अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी अधिक माहिती घेणे आवश्यक असल्याचे सूचित करत असावे. स्वप्नाचा संदर्भ तुम्हाला काय अधिक जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे हे दर्शवू शकतो. अधिक हुशार बनणे ही या स्वप्नाच्या अर्थाची गुरुकिल्ली आहे.

गंधक

स्वप्नात गंधक पाहणे हे एक वाईट चिन्ह आहे. हे असे भाकीत करते की दुःख तुमच्या आयुष्यात प्रवेश करेल. हे खराब व्यावसायिक व्यवहार, बनावट मैत्री किंवा पैशाचे नुकसान यांमध्ये येऊ शकते. गंधकाला आग लागली तर या गोष्टी आणखी वाईट होतील.

ब्रिटन/ब्रिटिश

विशिष्ट देशाचा अर्थ वेगवेगळ्या लोकांसाठी अर्थ बदलतो. या देशाबद्दलच्या तुमच्या भावना किंवा तुम्ही वैयक्तिकरित्या याच्याशी कशाशी संबंधित आहात, हे ठरवेल की या स्वप्नाचा तुमच्यासाठी काय अर्थ आहे. सर्वसाधारणपणे, जर तुम्हाला ब्रिटन किंवा ब्रिटीश गोष्टी/लोकांबद्दल चांगल्या भावना असतील तर या स्वप्नाचा अर्थ फक्त चांगल्या गोष्टी आहेत. जर तुम्हाला या जागेबद्दल वाईट भावना असतील तर हे स्वप्न एक वाईट चिन्ह आहे.

ब्रॉडकास्ट

आपण ब्रॉडकास्ट शो होस्ट करत असल्याचे स्वप्न पाहणे हे दर्शविते की आपल्याला असे वाटते की आपण ज्यांची काळजी घेत आहात त्यांच्याद्वारे आपले ऐकले जात नाही. हे स्वप्न सूचित करते की तुम्हाला स्वतःला अभिव्यक्त करण्याचा एक चांगला मार्ग शोधण्याची आवश्यकता आहे, मग ते सर्जनशील किंवा मौखिकरित्या, जेणेकरून लोक तुम्हाला अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास सक्षम असतील.

ब्रॉडकास्ट पाहण्यासाठी तुम्हाला हे आवश्यक आहे जास्त लक्ष द्या तुमच्या सभोवतालच्या जगात काय चालले आहे. आपण मोठ्या चित्रावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे आणि लहान तपशीलांबद्दल खूप काळजी करणे थांबवावे.

प्रसारण कशाबद्दल आहे ते अतिरिक्त स्वप्न प्रतीक देखील प्रदान करण्यास सक्षम असू शकते.

ब्रोकोली

ब्रोकोली पाहणे किंवा खाणे हे दर्शविते की आपण आपल्या मानसिक "आहारासाठी" आवश्यक असलेल्या गोष्टी गमावत आहात. जर तुम्ही धार्मिक व्यक्ती असाल, तर हे स्वप्न तुम्हाला अधिक परिपूर्ण वाटण्यासाठी तुमच्या जागृत जीवनात अधिक आध्यात्मिक असणे आवश्यक असल्याचे सुचवू शकते. हे स्वप्न अगदी सोप्या पद्धतीने शारीरिकदृष्ट्या निरोगी होण्यासाठी तुम्हाला अधिक संतुलित आहाराची गरज आहे असे सांगण्याचा प्रयत्न करत असेल.

ब्रोशर

तुमच्या स्वप्नातील माहितीपत्रक वाचणे हे दर्शवते की तुम्ही मनमोकळे आहात. तुमचा विचार करण्यापूर्वी तुम्ही कथेचे दोन्ही भाग ऐकण्यास तयार आहात. ही एक चांगली गुणवत्ता आहे.

ब्रोशर कशाबद्दल आहे ते स्वप्नातील अधिक प्रतीकात्मक अर्थ देखील जोडू शकते.

झुबके

स्वप्नात उकडलेले अन्न हे दर्शविते की आपण आध्यात्मिक, भावनिक किंवा अगदी शारीरिक पूर्तता शोधत आहात. तुमच्या आयुष्यात काही पोकळी आहे जी तुम्ही दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहात. हे देखील दर्शवू शकते की आपण कधीकधी स्वतःचे पालनपोषण करू शकता आणि ज्या लोकांची आपल्याला काळजी आहे.

तुम्ही जे अन्न शिजवत आहात ते तुमच्या स्वप्नाला अतिरिक्त प्रतीकात्मक अर्थ देखील देऊ शकते.

तुटलेली वस्तू

स्वप्नात एक तुटलेली वस्तू अपरिहार्यपणे एक वाईट चिन्ह नाही. हे सूचित करू शकते की तुमच्या जागृत जीवनात असे काहीतरी आहे ज्याकडे तुम्हाला जवळून पाहण्याची आवश्यकता आहे. काहीवेळा वस्तू आतून काहीतरी लपवतात आणि ते पाहण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे पिग्गी बँकेप्रमाणे तोडणे. हे दर्शवू शकते की, जरी गोष्टी आपल्या मार्गाने जात नसल्या तरीही, तरीही आपल्या समस्येवर चांदीचे अस्तर आहे. ते शोधत आहे वाईट परिस्थितीतून काहीतरी चांगले करा.

आपल्या स्वप्नात तुटलेली वस्तू पाहणे अतिरिक्त स्वप्न प्रतीक देखील प्रदान करू शकते.

ब्राँकायटिस

स्वप्नात ब्राँकायटिस असणे हे एक वाईट चिन्ह आहे. यामुळे तुम्ही तुमच्या जागृत जीवनात, ब्राँकायटिस किंवा इतर कशानेही आजारी पडाल असा अंदाज लावू शकतो. हे स्वप्न असे भाकीत करते की काही वाईट भाग्य तुमच्या मार्गावर येईल; तो प्रत्यक्ष आजाराचा आहे की नाही हे अनिर्दिष्ट आहे. तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल खूप आशा असण्याची शक्यता आहे, फक्त तुमच्या पार्श्वभूमीवर अपयश पाहण्यासाठी. जे लोक तुम्हाला हानी पोहोचवू इच्छितात त्यांच्याकडे लक्ष द्या.

कांस्य

स्वप्नात पितळेपासून बनविलेले काहीतरी पाहणे सूचित करते की आपल्याला समस्या उद्भवू इच्छित नसल्यास आपण आपल्या नातेसंबंधांची अधिक चांगल्या प्रकारे काळजी घेणे आवश्यक आहे. तुम्ही आधीपासून असलेल्या नातेसंबंधांची काळजी घेतली नाही तर दीर्घकाळ टिकणारे नाते तुमच्या नजीकच्या भविष्याचा भाग होणार नाही.

कांस्य पाहून अंदाज लावता येतो की स्वप्न पाहणाऱ्याच्या नातेसंबंधात काही अपयश येईल, विशेषत: जर स्वप्न पाहणारी स्त्री असेल. प्रेमाच्या स्वारस्ये ज्यात तुम्ही अजून प्रत्यक्षात गुंतलेले नाही, या स्वप्नाच्या वेळी तुमच्या भावना परत येण्याची शक्यता नाही.

हलणारे पुतळे

जर तुमच्या स्वप्नातील कांस्य पुतळा कोणत्याही प्रकारे हलवू लागला किंवा जीवनासारखे वागू लागला, तर हे दर्शविते की स्वप्न पाहणाऱ्याच्या जीवनात त्यांच्या प्रेम जीवनामुळे किंवा इतर नातेसंबंधांमुळे निराशा येईल. हे स्वप्न पाहणाऱ्याच्या भविष्यातील फसवणूक दर्शवते. दुखापत होऊ नये म्हणून तुमच्याशी खरे नसलेल्या लोकांपासून दूर रहा.

पुतळ्याचा आकार, प्राणी किंवा व्यक्तीचा प्रकार पाहणे अतिरिक्त स्वप्न प्रतीक प्रदान करेल.

ब्रोच

तुमच्या स्वप्नातील ब्रोच तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा एक भाग दर्शवतो जो तुमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. अनेक गोष्टी असताना आपले एकंदर व्यक्तिमत्व तयार करा, परंतु स्वतःचा एक भाग असू शकतो जो इतरांपेक्षा तुमच्यासाठी अधिक महत्त्वाचा आहे. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा एक भाग असा असू शकतो जो तुम्हाला तुमच्या सभोवतालच्या लोकांना दाखवायचा आहे. असे काहीतरी आहे जे तुम्ही इतरांना सांगण्याचा प्रयत्न करत आहात जे तुमच्यासाठी खूप महत्वाचे आहे.

भाकरी

जर तुम्ही एखाद्या स्वप्नात काहीतरी विचार करत असाल तर याचा अंदाज आहे की नजीकच्या भविष्यात तुमच्या आयुष्यात त्रासदायक गोष्टी येतील. तथापि, जर तुमच्या स्वप्नात दुसरे कोणी विचार करत असेल तर, हे स्वप्न असे भाकीत करते की त्याऐवजी तुमच्या आयुष्यात चांगले नशीब येईल, बहुधा ते तुमच्या आर्थिक बाबतीत असेल.

झरा

कालांतराने तुमचे जीवन कसे वाहते याचे प्रतीक एक नाला आहे. एक नाला कालांतराने आणि त्या कालावधीत होणारे सर्व बदल दर्शवू शकतो.

जर नाला स्थिर वेगाने वाहत असेल, तर हे दर्शवते की तुम्हाला यश मिळवून देण्यासाठी तुम्ही तुमच्या जीवनात बर्‍याच गोष्टी योग्यरित्या करत आहात. जर नाला खूप वाहत असेल तर हे दर्शविते की तुम्ही बदलण्याच्या तुमच्या मार्गांविरुद्ध जाण्याचा प्रयत्न करत आहात. हे कठीण पण महत्त्वाचे देखील असू शकते. कोरडे प्रवाह दर्शविते की तुम्हाला रिकामे वाटते आणि बदल करण्याची वेळ आली आहे.

पहा पाणी* पुढील स्वप्न प्रतीकवादासाठी.

झाडू

स्वप्नात झाडू वापरल्याने याचा अंदाज येतो तुझी मेहनत फेडणार आहे! हे स्वप्न दर्शविते की जर झाडू नवीन असेल तर यश तुमच्या आयुष्यात प्रवेश करणार आहे. जर झाडू थोडासा वाकलेला असेल तर, हे स्वप्न दर्शविते की तुमचा यशाचा मार्ग इतरांपेक्षा कठीण असेल, परंतु तरीही तुम्ही तुमची ध्येये पूर्ण करण्यास सक्षम असाल जर तुम्ही कामात मन लावले आणि तुमची ऊर्जा केंद्रित केली. तुम्हाला काय करावे लागेल यावर.

मटनाचा रस्सा

स्वप्नात मटनाचा रस्सा पिणे हे एक चांगले चिन्ह आहे. हे स्वप्न सूचित करते की तुमच्याभोवती अशा लोक आहेत ज्यांना तुमच्याबद्दल खरी भावना आहे. तुमचे संबंध निरोगी आहेत. तुमचा तुमच्या स्वतःच्या जीवनावर अधिकार आहे आणि कदाचित तुमच्या मित्रांवरही काही प्रभाव आहे.

वेश्यालय

स्वप्नात वेश्यालयात असणे हे एक वाईट चिन्ह आहे. हे दर्शविते की तुमच्या आजूबाजूचे लोक तुमच्याकडे तुच्छतेने पाहतील तुमच्या व्यक्तिमत्वाचे काही पैलू. भौतिकवाद, वासना, लोभ आणि अहंकार ही सर्व वैशिष्ट्ये आहेत जी तुम्ही तुमचे मार्ग न बदलल्यास तुमच्या नातेसंबंधांवर नकारात्मक परिणाम करतात.

तुला काय वाटत?

6 गुण
Upvote